آغوش باز عمان برای پزشکان ایرانی

پاد شاه قابوس قدیمیترین فرمان روا همین مرزو بوم می باشد که از سال 1970 قدرت را در دست دارد، او که 79 سال دارد

توسط MORVARIDEASIA در 9 اسفند 1400
پاد شاه قابوس قدیمیترین فرمان روا همین مرزو بوم می باشد که از سال 1970 قدرت را در دست دارد، او که 79 سال دارد در مدرنیزه شدن عمان نقش پر رنگی داشته است. در ادامه گزارش روزنامه کشور‌ایران در ۹ اسفند میخوانیم: چندی پی بود که چهره‌ای از «سیدحسن قاضیزاده» وزیر اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزشی طبابت در شبکههای اجتماعی منتشر شد که او را مؤسس مرکز چشمپزشکی نور در مرز و بوم عمان معرفی میکرد. خورشید داغ و گرد و غبار، بیش از هر چیزی شهروندان کشورهای عربی را به بیماران ثابت مطبهای چشمپزشکی تبدیل کرده است. گفتارهاست که «قنات داوودی» از ابتکار رسول الله داوود است. درآن بازه زمانی عمان سرزمینی سرسبز وحاصلخیز کار در هتلهای عمان وپربار بوده است. از همین حفریات پیدا می‌شود که عمان درآن دوران رابطه ها تجارتی گستردهای در مابین عجم و هند وبلاد (مابین النهرین) یا میانرودان داشتهاست واین رابطه ها تجارتی متین بودهاست. تاریخ عمان نشان میدهد که عرب از زمانهای قدیم در عمان مستقر شدهاند، «عاد و قبیلهاش» در تپههای شنی (کثبان رملی) وتلماسههایی که در بین عمان و حضرموت قرار دارااست زندگی میکردهاند. طبق جدیدترین آماری که وب وب سایت numbeo در گزینه هزینه های زندگی در سرزمین عمان ارائه داده، هزینه ها در تعدادی مدل مختلف خورد و طعام رستوران، مواد غذایی سوپرمارکت، هزینه های حمل و نقل، قبوض مصرفی، ورزش و تفریح، لباس، اجاره و یا خرید کردن خانه بخش بندی شده که در ادامه به توضیح شان می پردازیم. شیوه دیگری که به جهت سرمایهگذاری پیشنهاد شده است، خرید کردن سندها قرضه و سهام یا این که سپرده بانکی و به طور کلی سرمایه گذاری در بازار بورس است. ولی بعضا از مؤرخین نوشتهاند که علت نام گذاری عمان به «عمان» بر می‌گردد به (عمان بن سبأ بن یغثان بن ابراهیم). این حیطه از صحرای کرمان تا شرق بم، کوه مبنا ها و مرزهای غربی استان مدرک و پنجاب پاکستان امروزی امتداد دارد. یکی از مهمترین جذابیتهای غیر قابل انکار همین مسجد، دسترنج هنرمندان اهل ایران است. در هزاره سوم قبل از تولد عمان به اسم «مجان» مشهور بودهاست حسب دلاله لهجه سومریان که به سازش کشتی ومعادن هتل های شهر صلاله عمان مس میگفتند.
آخرین مطالب