آنچه پنتاگون می تواند در مورد پیستون به شما بیاموزد

حساس فشار دادن پیستون به سمت زیر در مسیر احتراق، نیروی جانبی در جهت مخالف شاتون زاویه دار اعمال می کند. جهت سی

توسط MORVARIDEASIA در 28 تیر 1401
حساس فشار دادن پیستون به سمت زیر در مسیر احتراق، نیروی جانبی در جهت مخالف شاتون زاویه دار اعمال می کند. جهت سیلندر که همین نیرو بر آن وارد می شود به سمت رانش می گویند و هم پیستون و نیز دیواره سیلندر در این حوزه‌ در گیر سایش بیشتری خواهند شد. همین حوزه‌ هست که بیشترین انبساط را داراست و بدین ترتیب یک انحراف جزئی از زیر پیستون به سمت درون وجود خواهد داشت تا فاصله بیشتری در اطراف این قسمت بالایی در بین تاج و حلقه پیستون بالایی تولید شود. حلقه های بالا و دوم وظیفه فشار دادن محکم به دیواره سیلندر و آب بندی محیط احتراق را بر عهده دارا هستند و گازهای احتراق را در داخل و بیرون برای داده ها عمده به اینجا کلیک کنید نگه می دارند. دانستن این که چه زمانی باید رینگ های پیستون خود را تعویض کنید موءثر است. سطوح جانبی پیستون به عنوان دامن پیستون شناخته می شود. این پیکربندی از آنجایی به کار گیری میگردد که نیروهای بارگذاری جانبی، در آن حالت، در آغاز به انتهای پیستون که در موقعیت‌های عمود بر محور پین A هستند، اعمال می‌شود، جایی که پانل‌های جانبی مقاوم در برابر توشه قرار دارند. به برهان این نیروهای جانبی، پیستون به سطح ها صاف نیاز دارااست تا در در مقابل دیواره سیلندر قرار گرفته و پیستون را به رخ عمودی ساماندهی کند. سیلندر یک موتور احتراق داخلی در یک انتها توسط صفحه ای به اسم سر بسته می شود و در انتهای دیگر باز می شود تا قابلیت نوسان آزاد شاتون آماده شود که پیستون را به میل لنگ می پیوندد. حتی در صورتی که با خاموش شدن موتور دنده در درحال حاضر حرکت باشد و در یک مزرعه قرار بگیرید، زخم کمتری خواهید داشت. سیلندر یک موتور بخار (qv) حساس صفحاتی در دو نقطه نهایی بسته می شود، کلیدی پیش بینی میله پیستون، که به طور محکم به پیستون متصل است، از یکی از از صفحات پوشش انتهایی به وسیله یک غده و جعبه پرکننده عبور می کند. مفصل مقاوم در برابر بخار). اگر در شرایط اشکال‌زدایی ترازو قرار دهید، ممکن است نتیجه‌گیری غلط بگیرید و در نهایت چیز غلط را بهینه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن