مغلوب ساختن پیشی جستن هل نژادی تقسیم flouts ویروس قوانین در Rushmore

Native American protesters confront a line of law enforcement officers in Keystone, S.D., on the road leading to Mount Rushmore ahead of President Donald Trump's visit to the memorial on Friday, July 3, 2020. (AP Photo/Stephen Groves)
بومی آمریکا معترضان مقابله با یک خط از مأموران اجرای قانون در کیستون, S. D., در جاده های منتهی به کوه راشمور جلوتر از رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مراجعه به یادبود روز جمعه 3 جولای سال 2020 است.

AP/Stephen نخلستان

President Donald Trump stands on stage before he speaks at the Mount Rushmore National Monument Friday, July 3, 2020, in Keystone, S.D. (AP Photo/Alex Brandon)
رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن می ایستد و در مرحله قبل از او صحبت می کند در کوه راشمور یادبود ملی جمعه, جولای 3, 2020, در کیستون, S. D.

AP/الکس برندن

Protesters clash with a line of law enforcement officers in Keystone, S.D., on the road leading to Mount Rushmore ahead of President Donald Trump's visit to the memorial on Friday, July 3, 2020. (AP Photo/Stephen Groves)
درگیری با یک خط از مأموران اجرای قانون در کیستون, S. D., در جاده های منتهی به کوه راشمور جلوتر از رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مراجعه به یادبود روز جمعه 3 جولای سال 2020 است.

AP/Stephen نخلستان

Trump supporters, some who were blocked from reaching Mount Rushmore by a blockade set up by Native American protesters, gather near where protesters clashed with law enforcement officers in Keystone, S.D., Friday, July 3, 2020.. (AP Photo/Stephen Groves)
مغلوب ساختن پیشی جستن حامیان برخی که مسدود شد از رسیدن به کوه راشمور با محاصره توسط بومیان آمریکا معترضان را جمع آوری در نزدیکی که در آن معترضان با ماموران اجرای قانون در کیستون, S. D., جمعه, جولای 3, 2020.

AP/Stephen نخلستان

Native American protesters demonstrate in Keystone, S.D., ahead of President Donald Trump's visit to the memorial Friday, July 3, 2020. Protesters are advocating for the Black Hills to be returned to the Lakota people. (AP Photo/Stephen Groves)
بومی آمریکا معترضان نشان می دهد در کیستون, S. D., پیش از رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مراجعه به یادبود چهار شنبه, جولای 3, 2020. معترضان در حال دفاع از سیاه تپه به بازگشت به لاکوتا مردم است.

AP/Stephen نخلستان

Native American protesters form a roadblock on the road leading to Mount Rushmore ahead of President Donald Trump's visit to the memorial on Friday, July 3, 2020, in Keystone, S.D. (AP Photo/Stephen Groves)
بومی آمریکا معترضان فرم موانع در جاده های منتهی به کوه راشمور جلوتر از رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مراجعه به یادبود روز جمعه, جولای 3, 2020, در کیستون, S. D.

AP/Stephen نخلستان

President Donald Trump watches as planes perform fly-overs of the Mount Rushmore National Monument Friday, July 3, 2020, in Keystone, S.D. (AP Photo/Alex Brandon)
رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن ساعت و به عنوان هواپیما و انجام پرواز اور از کوه راشمور یادبود ملی جمعه, جولای 3, 2020, در کیستون, S. D.

AP/الکس برندن

Tiffany Trump and her boyfriend Michael Boulos walk as they arrive with President Donald Trump on Air Force One upon arrival at Ellsworth Air Force Base, S.D., Friday, July 3, 2020. Trump is en route to Mount Rushmore National Memorial. (AP Photo/Alex Brandon)
تیفانی تهمت و دوست پسر مایکل Boulos راه رفتن به عنوان آنها می رسند با رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در نیروی هوایی یکی پس از ورود در Ellsworth پایگاه نیروی هوایی, S. D., جمعه, جولای 3, 2020. مغلوب ساختن پیشی جستن است در مسیر به کوه راشمور یادبود ملی.

AP/الکس برندن

Sen. John Thune, R-S.D., and Gov. Kristi Noem greet President Donald Trump and first Lady Melania Trump upon arrival at Ellsworth Air Force Base, Friday, July 3, 2020, in Rapid City, S.D. Trump is en route to Mount Rushmore National Memorial. (AP Photo/Alex Brandon)
سناتور. جان Thune R-S. D. و رژیم صهیونیستی است. کریستی Noem استقبال رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن و بانوی اول Melania Trump به محض ورود در Ellsworth پایگاه نیروی هوایی چهار شنبه, جولای 3, 2020, در سریع شهر S. D. مغلوب ساختن پیشی جستن است در مسیر به کوه راشمور یادبود ملی.

AP/الکس برندن

President Donald Trump waves as he boards Air Force One, Friday, July 3, 2020, at Andrews Air Force Base, Md. Trump is en route to Mount Rushmore National Memorial. (AP Photo/Alex Brandon)
رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن امواج او به عنوان تخته نیروی هوایی, یک, جمعه, جولای 3, 2020, در پایگاه نیروی هوایی اندروز, Md. مغلوب ساختن پیشی جستن است در مسیر به کوه راشمور یادبود ملی.

AP/الکس برندن

People shop for Trump memorabilia in Keystone, S.D. on Friday, July 3, 2020 ahead of a fireworks display at Mount Rushmore the president is expected to attend. (AP Photo/Stephen Groves)
فروشگاه های مردم برای مغلوب ساختن پیشی جستن یادگاری در کیستون, S. D. در جمعه 3 جولای سال 2020 پیش از یک صفحه نمایش آتش بازی در کوه راشمور رئیس جمهور انتظار می رود که برای حضور در.

AP/Stephen نخلستان

A group with Cowboys For Trump shows their support for the president in Keystone, S.D. on Friday, July 3, 2020. (AP Photo/Stephen Groves)
یک گروه با کابوی ها برای مغلوب ساختن پیشی جستن نشان می دهد حمایت خود را از رئیس جمهور در کیستون, S. D. در جمعه 3 جولای سال 2020 است.

AP/Stephen نخلستان

Law enforcement officers meet Thursday, July 2, 2020, at the site near Horse Thief Lake where traffic trying to enter the Mount Rushmore National Memorial, S.D., will be stopped and screened. Ticket holders to the fireworks display Friday at Mount Rushmore will be allowed to continue along Highway 244. Those without tickets will be told to turn around. President Donald Trump is scheduled to visit Mount Rushmore on Friday. (Jeff Easton/Rapid City Journal via AP)
مأموران اجرای قانون ملاقات چهار شنبه, جولای 2, 2020, در سایت, نزدیکی اسب دزد دریاچه که در آن ترافیک تلاش برای ورود به, Mount Rushmore National Memorial, S. D. متوقف خواهد شد و به نمایش در آمد. دارندگان بلیط به نمایش آتش بازی جمعه در کوه راشمور خواهد بود و مجاز به ادامه در امتداد بزرگراه 244. کسانی که بدون بلیط گفته خواهد شد که به نوبه خود در اطراف. رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است برنامه ریزی برای سفر به کوه راشمور در روز جمعه.

AP/جف Easton

President Donald Trump arrives at the White House after playing golf at Trump National Golf Club, Friday, July 3, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن می رسد در کاخ سفید پس از بازی گلف در مغلوب ساختن پیشی جستن ملی باشگاه گلف چهار شنبه, جولای 3, 2020, در واشنگتن است.

AP/اوان Vucci

FILE - This March 22, 2019, file photo shows Mount Rushmore in Keystone, S.D. President Donald Trump will begin his Independence Day weekend on Friday with a patriotic display of fireworks at Mount Rushmore National Memorial before a crowd of thousands. (AP Photo/David Zalubowski, File)
فایل این 22 مارس 2019 فایل عکس را نشان می دهد کوه راشمور در کیستون, S. D. جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن آغاز خواهد شد و استقلال خود را روز آخر هفته در روز جمعه با یک میهنی نمایش آتش بازی در کوه راشمور یادبود ملی قبل از یک جمعیت هزار نفر.

AP/David Zalubowski

MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL, S. D. (AP) — صحبت کردن تا حد زیادی maskless جمعیت در کوه راشمور رئیس دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در روز جمعه گفت که معترضان برپا “بی رحم مبارزه برای محو کردن تاریخ ما” در میان تظاهرات علیه نژادی و بی عدالتی و خشونت پلیس.

تیز ملامت در یک روز تعطیل به آدرس علامت این کشور استقلال, شرح زیر است هفته از اعتراضات را در سراسر کشور برانگیخت با روز یادبود کشتار جورج فلوید توسط پلیس در مینیاپولیس. برخی از تظاهرکنندگان نیز نابود شده و یا آسیب دیده مؤتلفه آثار و مجسمه ارج نهادن به کسانی که بهره مند از برده داری.

“این جنبش آشکارا حمله به میراث هر فرد در کوه راشمور” مغلوب ساختن پیشی جستن کرد و گفت که برخی در جناح چپ امیدواریم که به “بدنام قهرمانان ما پاک کردن ارزش های ما و تلقین فرزندان ما است.”

سخنرانی خود در نظر گرفته شده به برگرد تا خود را محافظه کار پایه می آید به عنوان برگ برنده خود را دیده است ایستاده رکود بیش از دست زدن به او از این بیماری همه گیر و پاسخ به اعتراضات و ناآرامی در سراسر کشور است. با چهار ماه تا انتخابات مغلوب ساختن پیشی جستن امید برای دور دوم — هنگامی که رو به پایین بیکاری و خروشان بازار سهام — به نظر می رسد نامشخص است.

در میان headwinds تهمت خود را تیز کرده تمرکز خود را سرسخت ترین پایگاه هواداران به عنوان نگرانی رشد می کند در داخل مبارزات انتخاباتی خود که نظرسنجی اعداد در میدان نبرد آمده است که تصمیم خواهد گرفت 2020 انتخابات در حال لغزش.

مغلوب ساختن پیشی جستن در هفته های اخیر به طور فزاینده ای شدت انتقاد کرد در “جناح چپ اوباش” با استفاده از یک نژاد پرست لقب به مراجعه به کروناویروس و بازدید از این کشور در جنوب مرز به ویژه پیشرفت در سال 2016 مبارزات انتخاباتی وعده ساخت ایالات متحده و مکزیک مرز دیوار.

این رویداد در حالی که نه یک کمپین تجمع تا به حال احساس به عنوان یکی از دوستانه جمعیت استقبال مغلوب ساختن پیشی جستن با شعارهای “چهار سال دیگر!” و تشویق می کردند و با شور و شوق به او و بانوی اول Melania Trump زمان مرحله.

“کسانی که به دنبال پاک کردن میراث ما می خواهند آمریکایی ها را فراموش افتخار ما و بزرگ ما عزت به طوری که ما دیگر نمی تواند درک خودمان یا امریکا سرنوشت” مغلوب ساختن پیشی جستن گفت.

این رویداد جلب هزاران نفر از تماشاگران بسیاری از آنها بدون ماسک حتی به عنوان coronavirus موارد سنبله در سراسر کشور است. رئیس جمهور راه اندازی شد به صحبت می کنند قبل از آتش بازی نشان می دهد برای اولین بار برگزار می شود در سایت در بیش از یک دهه.

ساعت قبل از تهمت وارد معترضان مسدود شدن جاده منتهی به این بنای تاریخی است. مقامات کرد به حرکت تظاهرکنندگان عمدتا بومیان معترض که داکوتای جنوبی, سیاه تپه گرفته شده از لاکوتا مردم در برابر پیمان نامه. حدود 15 معترضان دستگیر شدند پس از از دست رفته یک پلیس-تحمیل مهلت را ترک کنند.

تهمت بود در انتظار یک داکوتای جنوبی نشان می دهد حمایت با دولت حزب جمهوریخواه فروش تی شرت که ویژگی مغلوب ساختن پیشی جستن در یادبود در کنار جورج واشنگتن و توماس جفرسون تئودور روزولت و آبراهام لینکلن. اما نگرانی در مورد کوروناویروس ریسک و خطر آتش سوزی از آتش بازی همراه با بومیان آمریکا, گروه داعش نیز حضور داشتند.

کالیفرنیا ، Kristi Noem یک مغلوب ساختن پیشی جستن متحد گفته بود اجتماعی فاصله نمی توان مورد نیاز در طول این رویداد و ماسک می شود اختیاری است. سازمان دهندگان این رویداد به ارائه ماسک برای هر کسی که می خواست آنها و برنامه ریزی برای نمایش شرکت کنندگان برای علائم COVID-19.

Noem در سخنان خود تکرار تهمت حملات علیه مخالفان خود که “در حال تلاش برای پاک کردن دور درس های تاریخ”

“اشتباه نکنید: این کار در حال انجام است عمدا به بی اعتبار امریکا را تاسیس و اصول و بی اعتبار افرادی که تشکیل آنها,” او گفت:.

شهر کوچک کیستون نهفته است که چند کیلومتر از این بنای تاریخی شد وزوز با مردم جمعه به امید گرفتن یک نگاه اجمالی از آتش بازی و رئیس جمهور. بسیاری از عینک pro-مغلوب ساختن پیشی جستن تی شرت و کلاه. چند تن ماسک.

“این است که به رتبه بالا در صفحه چهارم از Julys که من صحبت در مورد گفت:” مایک Stewhr است که خانواده خود را از نبراسکا.

مایک هریس از Rapid City, که گفت که او یک جمهوری خواه عینک ماسک و دست تکان داد ضد مغلوب ساختن پیشی جستن پرچم. او همچنین ورزشی یک تفنگ دستی در هر ران. او گفت که او نگران این رویداد خواهد جرقه COVID-19 شیوع.

“من فکر می کنم این یک مثال بد بودن تعیین شده توسط رئیس جمهور ما و ما فرماندار” هریس گفت.

رهبران چندین قبایل بومی آمریکا در منطقه نگرانی است که این رویداد می تواند منجر به شیوع ویروس در میان اعضای خود را که آنها می گویند به ویژه آسیب پذیر به COVID-19 دلیل کمبود بودجه روبرو سیستم مراقبت های بهداشتی و شرایط بهداشتی مزمن.

“رئیس جمهور این است که با قرار دادن ما اعضای قبیله ای در معرض خطر به مرحله یک op عکس در یکی از مقدس ترین مکان گفت:” هارولد Frazier رئیس شایانی رودخانه سو قبیله.

برخی از گروه های بومی آمریکا استفاده مغلوب ساختن پیشی جستن بازدید در اعتراض به کوه راشمور یادبود خود اشاره به این که سیاه تپه گرفته شده از لاکوتا مردم است.

بیش از 100 معترض بسیاری از لکتا صف جاده منتهی از کیستون به بنای برگزاری علائم و بازی لکتا موسیقی در 95 درجه حرارت. برخی از برگزار مشت خود را در هوا به عنوان اتومبیل های لود شده با رویداد شرکت کنندگان در گذشت. دیگران برگزار می شود نشانه هایی است که خواندن “محافظت از SoDak اول مردم” “شما در زمین به سرقت رفته” و “از بین بردن سفید برتری.”

“رئیس جمهور نیاز به باز کردن چشم خود را. ما مردم بیش از حد و آن این بود که ما برای اولین بار زمین” گفت: Hehakaho زباله های معنوی سالمند با Oglala سو قبیله.

چند نفر که یک بار نظارت خطر آتش سوزی در یادبود ملی گفت: تنظیم کردن آتش جنگل بود یک ایده بد است که می تواند منجر به آتش سوزی ، آتش خاموش نامیده می شدند پس از سال 2009 به خاطر یک سوسک کاج کوهی آلودگی افزایش خطرات آتش است.

Noem تحت فشار قرار دادند به آتش بازی به زودی از سر گرفته پس از او انتخاب شد و داوطلب خدمت سربازی مغلوب ساختن پیشی جستن ، رئیس جمهور خار کنار آتش نگرانی در اوایل سال جاری گفت: “آنچه را می سوزاند ؟ این سنگ است.”

مغلوب ساختن پیشی جستن به ریاست بیش از یک چند بزرگ-جمعیت حوادث — در Tulsa, اوکلاهما و در آریزونا megachurch — حتی به عنوان مقامات بهداشتی هشدار می دهند در برابر اجتماعات بزرگ و توصیه ماسک صورت و اجتماعی فاصله. او قصد دارد در ماه ژوئیه چهارمین جشن در نشنال مال در واشنگتن با وجود نگرانی های بهداشتی از سی شهردار. مغلوب ساختن پیشی جستن و Melania Trump برنامه ریزی برای میزبانی رویدادهای از کاخ سفید در جنوب چمن و از بیضی.

___

آسوشیتد پرس نویسندگان جیل Colvin و عامر مانند در واشنگتن و تاد ریچموند در مدیسون, Wis., کمک به این گزارش.

کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de