خانه های هوشمند چگونه کار می کنند؟

خانه هوشمند چگونه کار می کند؟ خانه های جدید اغلب با استفاده از زیرساخت های خانه هوشمند ساخته می شوند. از طرف دیگر ، خانه های قدیمی را می توان با فناوری های هوشمند تکمیل کرد. در حالی که بسیاری از سیستم های خانه هوشمند هنوز با X10 یا Insteon کار می کنند ، محبوبیت …

ادامه مطلبخانه های هوشمند چگونه کار می کنند؟