چنانچه شرح حال يا معاينه باليني بيمار، مطرح کننده علل ثانويه براي استئوپروز باشد، بايد بررسيهاي آزمايشگاهي تکميلی انجام شود. اين تستها وضعيت اوليه بيمار را معين و علل ثانويه استئوپروز را رد مي کنند. تاسیس شدن این مرکز تحول عظیمی را در حوزه تصویربرداری پزشکی فراهم کرد و مردم البرز برای اینگونه خدمات به این مرکز رجوع می کنند که مورد استقبال قرار گرفت. پس از این که استخوان ها در سن جوانی متراکم شدند، شروع به پوک شدن می کنند. تقریبا تمام افراد 30 ساله مقدار BMD در 2 انحراف معیار از این میانگین دارند. تست تراکم مواد معدنی استخوان، تراکم مواد معدنی (مثل کلسیم) را در استخوان های شما با استفاده از اشعه ایکس خاص یا اسکن توموگرافی کامپیوتری اندازه گیری می کند. از طرفي، تفسير تصاوير تا حد زيادي وابسته به قضاوت راديولوژيست است. پس از این سن، کم شدن توده استخوان به صورت یک روند طبیعی آغاز می شود.

تراکم استخوان چیست اما میتوانید گامهایی را برای کاهش سرعت از دست دادن طبیعی استخوان و افزایش سن و جلوگیری از ضعف و شکنندگی استخوانها بردارید. T Score این عدد مقدار توده استخوانی شما را با فردی جوان و بالغ از جنس خودتان با توده استخوانی حداکثر مورد مقایسه قرار خواهد داد. نتایج تراکم مواد معدنی استخوانی می تواند به شیوه های متعدد گزارش شود. مقادیر BMD سپس به عنوان انحراف معیار از میانگین این گروه مرجع گزارش می شود. همچنین ممکن است از شما خواسته شود که جواهرات، وسایل دندانپزشکی متحرک، عینک چشم و هر نوع اشیا فلزی یا لباسی را که ممکن است در تصاویر اشعه ایکس تداخل ایجاد کند، را دربیاورید. منابع خوب کلسیم شامل لبنیات کمچرب، سبزیجات برگدار و سبز تیره، غذا ها و نوشیدنی های غنیشده با کلسیم ویتامین D. علاوه بر این موارد در صورت نیاز مصرف مکمل با نظر پزشک متخصص ضروری است. اسفناج، سیب زمینی سرخشده، چغندر، خشکبار و سبوس پرک شده حاوی اکسالات هستند و نباید به عنوان منابع کلسیم مورد استفاده قرار بگیرند.

تراکم استخوان يافته هاي حاصل از تصاوير راديوگرافي نبايد مبنايي براي شروع درمان قرار گيرد. از معايب آن، دوز نسبتاً بالاي اشعه و هزينه بالای آن است.استفاده از QCT در تشخيص استئوپروز، ميتواند مدنظر قرار گيرد اما در حال حاضر براي پيگيري درمان توصيه نمي شود. بر همین اساس تحقیقی از سوی محققان واحد علوم و تحقیقات انجام شد که در آن اصل بر ارائه روشی غیرتهاجمی، کم هزینه و کم خطر برای تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان قرار داده شد تعصب با اشاره به اینکه در این تحقیق با استفاده از تراشههای ناخن دست و پا، اقدام به بررسی ابتلاء یا عدم ابتلاء فرد مورد آزمایش به بیماری پوکی استخوان شده است، افزود: این تحقیق بر اساس مقایسه بین نتایج حاصل از بررسی تراشههای ناخن دو گروه کنترل، شامل خانمهای ۲۰ تا ۳۰ سال و گروه بیمار، خانمهای ۴۰ تا ۶۰ سال که ابتلاء آنها به پوکی استخوان قطعی بود تراکم استخوان در کودکان انجام گرفت.

تراکم استخوان نرمال این نمره به عنوان انحراف معیار(SD) بیان می شود که مقیاس آماری این مسئله است که چقدر هر فرد در گروه با میانگین گروه رابطه نزدیکی دارد. و عكاسي در اتاق عمل وجود دارد؟ نوعی از پوکی استخوان وجود دارد که پزشکان هنوز دلیل بهوجود آمدن این بیماری را نمیدانند. با این حال ، هیچ ارتباطی بین این کاهش تدریجی BMD و خطر شکستگی در زنان سالم وجود ندارد. وی افزود: در تست سنجش تراکم استخوان ( BMD ) که در حال حاضر قطعیترین روش برای تشخیص پوکی استخوان است، علاوه بر هزینه بالا، فرد ملزم به دریافت اشعه ایکس است که خود میتواند موجب خطر و عارضه جسمی شود.