قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

یک عدد از مشکلاتی که مستقیما به پیستون ربطی ندارد اما در اثر پیدایش آن میتواند پیستون را هم خراب کند، براندن تسمه تایم است. وقتی از یک قطعه مکانیکی کلام میکنیم، بایستی استدلال خرابیهای مرسوم آن را بیش از همگی چیز در به کارگیری ناصحیح جستوجو کنیم. پیستون او‌لین قطعه موتور هست که آغاز به حرکت میکند و انرژی به وجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. مهندسی این ابرخودرو بهگونهای هست که باوجود پیشرانهی W16 هیچ لرزش و تکانی به راننده منتقل نشود. حرکت خطی بالا به ذیل آن هم مبداء نیروی موتور هست به همین ترتیب که اهمیت پایین وارد شدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق داخل سیلندر نیروی ساخت شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. به این ترتیب که به طور معمول در موتورهای بنزینی از سه یا چهار و موتورهای دیزلی از شش یا هفت رینگ استعمال میشود. پیستون در موتورهای چهارزمانه نیاز به ۲ بار رفت و رجوع و برگشت برای تامین نیروی یک سیکل حرکتی موتور دارد. پیستونهای چدنی در در مقابل فرسودگی مقاومت بیشتری داشته شی کمتری در باطن سیلندر نسبت به پیستونهای آلومینیومی نیاز دارا هستند (اصطلاح لقی پیستون به فاصله دربین پیستون و جداره سیلندر گفته می شود). متاع پیستون ها از چدن یا آلومینیم است پیستون های چدنی بدنه ای تبارک خیس و سنگین خیس دارند. پیستون های چدنی به استدلال سنگینی و همینطور بدنه بزرگتر صرفا در ماشین های دیزلی دارای توان بالا استعمال میشوند. از آن ها در بعضی از خودرو های دیزلی لبریز قدرت استفاده می شود. بههمین منظور کانال کارفِکشن (CarFection) حیاتی ملازمت و همراهی پهلوان سابق مسابقات ۲۴ ساعته لمانز، اندی والاس، نگاهی نزدیک به ابرخودروی شیرون و مهندسی بینظیر آن داشتهاند که در پایان این مطلب میتوانید بینندهی آن باشید. اهمیت بالا رفتن دورموتور سوپاپ الکترونیکی از جنس اینکونل ۷۱۳ و منزلت تا دمای ۲۳۰۰ درجهی سلسیوس غیرفعال میشود تا توربوشارژرهای دیگر هم بهکار بیافتند. قوای محرکهی بوگاتی شیرون باوجود لولههای ورودی و اتصالات تسمهها از جنس فیبرکربن، در مجموع ۶۳۰ کیلوگرم وزن دارد که حدود ۴۴۰ کیلوگرم آن فقط متوجه پیشرانه است. ۲ مبدل کاتالیست کلیدی و ۴ مبدل کوچک (Pre) شیرون مساحتی حدود ۲۳۰.۲۶۶ متر مربع (معادل ۲۳ هکتار) یا این که بیش از ۳۰ زمین فوتبال را تشکیل میدهند. ۳ رادیاتور برای روغن موتور، روغن گیربکس و روغن دیفرانسیل محور عقب به اضافهی ۲ رادیاتور به جهت مبدل حرارتی آبی/هوایی و یک رادیاتور روغن هیدرولیک، مجموع رادیاتورهای شیرون را به ۱۰ عدد میرسانند تا در هر دقیقه، ۸۰۰ لیتر آب در قلب تبارک شیرون چرخش پیدا کند.. پیشرانه و سیستم خنک کننده در کنار هم به سیستم اگزوز تیتانیومی و ۶ مبدل کاتالیست متصل هستند؛ کاتالیستهایی که در مقایسه اصلی دسته معمولی در ماشینهای جادهای، ۶ برابر بزرگتر هستند. خودداری از ورود آب و مایعات خنک کننده فضای کارتر به داخل گوشه و کنار احتراق. در چرخه حرارت ذیل سیستم خنک کننده یک رادیاتور با ظرفیت ۱۲ لیتر آب وجود دارااست تا از داغ شدن اینترکولر در وضعیت توقف و آغاز مداوم خودداری شود. ولی مصرف سوخت به جهت خودرویی که در شرایط نهایت سرعت، صرفا پیاله ۹ دقیقه ۱۰۰ لیتر بنزین میسوزاند، واقعاً چقدر دارای دارد؟ میز طراحی پیشرانهی بوگاتی که پیش از همین ویرون از آن متولد شده بود، به جهت توسعهی پیشرانهی شیرون کاملا باز طراحی شد. از مهمترین نصیب های پیستون ، سطح بالایی آن می باشد ، رخ تراز بالای پیستون بر روش احتراق مخلوط سوخت و هوا اثر می گذارد و چنانچه تراز بالایی پیستون به خوبی طراحی شود اختلاط مخلوط سوخت و هوا بهتر شده و باعث ساخت توان بهینه می شود. در صورت تحت چند مثال حلقه پیستون را بازدید می کنید. مدلهای زیادی دارای قدرتهای بالای ۱۰۰۰ اسب بخار ایجاد میشوند؛ البته پس از تعدادی زمان خدمت کامل، عملکرد خویش را از دست میدهند. شیار رینگ: در نصیب بالای دامنه طراحی می‌شوند و محل قرار گرفتن رینگها را آماده میکنند. برای حل این مشکل، دو منیفولد هر ۴ سیلندر به نیز متصل شدهاند و یک سوپاپ الکترونیکی قرار دیتا شده است. ابرخودرویی که برای سناریو عملکرد خیرهکننده، هر دقیقه ۶۰ هزار لیتر هوا میبلعد. غایت اقتدار شیرون (۱۴۷۹ اسب بخار هم اندازه ۱۵۰۰ فردشتاکه یا PS) در دورموتور ۶۷۰۰ ایجاد می‌گردد که در این هنگام به جهت احتراق سوخت در هر ثانیه ۱۰۰۰ لیتر هوا نیاز است. از چدن یا فولاد معمولا در ساختار پیستونهای موتورهای سنگین که به شتاب و شتاب آنی نیاز ندارند استفاده میشود. نکتهی با دیگر، ساختار فیبرکربن و مهرههای تیتانیومی شیرون است. کامپوزیت به کار گیری شده در منیفولد ورودی، لولههای کامپوزیت و حتی جایگاههای کارگزاشتن ساختار نگهدارنده پیشرانه که اصلاً اهمیت مونتاژ پنلهای بدنه دیگر مشاهده نمیشوند، کلیه بهزیبایی تولید شدهاند. نحوهی کارگزاشتن و قرارگیری گیربکس بهگونهای است که باوجود پیشرانهی بزرگ ۱۶ سیلندر، توزیع وزن محور جلو ۴۵ % باشد. همانطور که والاس در ویدئو اشاره میکند، پیشرانهی ۱۶ سیلندر W صورت فولکس واگن اهمیت حجم ۸ لیتر واقعاً پهناور بهنظر میرسد. پیشرانهی جدید W16 فولکس واگن در شیرون از فعال سازی توربوشارژر دو مرحلهای به کارگیری میکند. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت پیستون تبریز پراید.

ایندکسر