جک سقفی – عمران مدرن

ولی در سقف های ساده فاصله در بین 80 تا 100 سانتیمتر متغیر است. جهت بالا بردن ضریب ایمنی، باید مسافت فی مابین جک ها 80 سانت باشد و استفاده از کمر کش نیز توصیه می گردد. 2- در صورتی که جک آرماتوربندی بر بر روی خاک اجرا شود، بایستی به باز‌نگری سستی خاک پرداخت تا در رخ لزوم خاکریزی تراکمی انجام گیرد. قابلیت و امکان دسترسی به همین جور جک در بازار به دو صورت متصل به جک آرماتوربندی یا سیال وجود دارد. پیشنهاد ما به شما به جهت ارتفاع 3 تا 4 متری، بکارگیری این جور جک فلزی سقفی است. ارزش جک سقفی به عواملی همچون جور جک، نو یا دست دوم بودن آن، ضخامت، طول و قطر لوله ها وابسته است. در ضمن باید از لوله های اهمیت کیفیت برای ایجاد استعمال نمود. چرا که ایمنی برای ارتفاع بیش از این مقدار دارای خطر مواجه شده و بایستی مبادرت به استعمال از داربست اسکافلد نمایید. طول مجاز جهت استفاده از جک صلیبی به میزان 3 متر کمتر جرثقیل سقفی فولاد سازی خواهد یافت. رزوه جک یا به عبارتی پیچ جک مهمترین قسمت جک ساختمانی هست این نصیب وظیفه تهیه و تنظیم ارتفاع جک را دارد و تمامی فشار وارد شده در زمان بتن ریزی و مراقبت سقف به این نصیب وارد می شود، مهم میزان مرغوب بودن بودن آن خیلی دارای میباشد چرا که چنانچه همین نصیب از میزان مرغوب بودن بالاتری برخوردار نباشد در هنگام بتن ریزی نمی تواند فشاره وارد شده را تحمل نماید و منجر خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. وجه اشتراک هر یک از این سقف ها وسیله ایست که به جهت پایداری ، استحکام و نگه داشتن از آن استفاده می کنند، جک سقفی به عبارتی وسیله می باشد که در تمامی ساختمان ها و سقف ها از آن استفاده می شود. فاصله مطلوب برای استفاده از جک ساختمانی، چه مسافت ای می باشد؟ ناگفته نماند که در شکل به کار گیری از این جک ها به مدت کوتاه، می توان آن را به صورت اجاره ای تنظیم نمایید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در گزینه جرثقیل سقفی سامسونگ لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.