یو پی اس ها و نحوه استفاده از آنها

نحوه ارزش گذاری دستگاه های یو پی اس بر پایه نوع دستگاه، میزان توان و مارک های دستگاه ها می باشد. میزان ظریف آن به مدل کاربرد الکتریسیته و گستردگی به کارگیری از آن از حیث تعداد دستگاه­ها، و وسعت کارگاه بستگی دارد. حساس هدف اطلاع رسانی در زمینه انواع تجهیزات الکتریسیته حتمی ( یو پی اس ) و سیستم های صنعتی در مهر 91 کار خود را آغاز نموده است. ایولتکس سعی بر آن دارااست که بتواند حساس به کارگیری از دانش فنی خویش به عنوان مرکز فروش یو پی اس و فروش آنلاین باتری یو پی اس در کنار اطلاع از نیازهای بازار برق سوای وقفه بهترین سرویس ها را در کمترین دوران ممکن به مشتریان این متاع در تهران و سرتاسر کشور ایران بزرگ ارائه نماید. راهکار کنترلی یو پی اس و توپولوژی الکترونیک اقتدار یو پی اس عملکرد کلی یو پی اس را تعیین می کنند. این خصوصیت ها عمدتاً متعلق به استراتژی کنترلی اینورترهای UPS هستند. زمان انتقال در یو پی اس line-interactive وابسته به روزگار حتمی برای تبدیل اقتدار از باتری و انتقال از طرز اینورتر به توشه خواهد بود. دو میزان سنجش تعریف‌و‌تمجید شده به جهت یو پی اس وجود دارد. شیوه عمل این نوع یو پی اس به دسته ایست که در حال عادی مستقیما به الکتریسیته شهری متصل می شود و در هنگام نوسان و قطعی برق به شرایط باتری تغییر و تحول یو پی اس چینی وضعیت می دهد. جدول پایین یکسری از مشخصههای انواع متفاوت یو پی اس را نشان میدهد. وظیفه ی رکتیفایر در یو پی اس تبدیل جریان متناوبAC به جریان مستقیم DC می باشد. امکان اتصال دو یا این که یک سری یو پی اس به یو پی اس هایکو یکدیگر وجود دارد. در سمت دیگر باس DC یک یا یکسری اینورتر به رخ موازی بایکدیگر قرار می گیرند و توشه حساس مدنظر را تغذیه می کنند. یو پی اس line interactive ، اینورتر را در خط نگه می دارد و مسیر جریان DC باتری را از وضعیت شارژ معمولی به ایجاد جریان هنگام جدا برق سبب ساز می سازد. در تمام زندگی روزمره در شهرهای پهناور و در کل جهان دارای به کار گیری از الکتریسیته سوای وقفه بصورت 24 ساعته ادامه دارااست و بدون قطعی انسان ها را به هم متصل نگه داشته است. را مستقل از اینکه الکتریسیته محل ورود وجود داشته باشد یا نیکی به جهت مدت محدودی تامین میکند.