آنچه باید درباره اتصالات گلخانه و چرا بدانید

یکی از او‌لین سازههای گلولم حساس اتصالات استیل برای سقف اتاق دانشکدهٔ پاد شاه ادوارد ساخته شد که در ساوتهمپتون انگلیس قرار دارد. در این روش از پمپ استعمال نشده و مخزن آب در طول قرار داده می گردد و فشار حتمی به جهت جریان آب داخل لولهها از همین که مخزن آب در طول بالاتری می باشد تأمین میشود. یک پمپ حرارتی منشا هوا نظیر یک دستگاه کولرگازی، میتواند گرما را از یک فضای تقریبا خنک (مثلاً یک منزل اهمیت دمای ۷۰ درجه فارنهایت) بگیرد و آن را در یک مکان گرم (مثلاً بیرون دارای دمای ۸۵ سکو فارنهایت) دفع کند. اتصالات سازه های گلخانه زمانیکه به طور صحیح و صحیح آیتم به کارگیری قرار گیرند به مراتب میتوانند باعث پایداری و دوام قطعات موجود در اتصالات گلخانه 2*2 گلخانه ها شوند. شرکت اطلس تجهیز بهشت ایجاد کننده کلیه قطعات و اتصالات گلخانه ای می باشد. ما در مزرعه بکر اصلی به دست آوردن تجارب فراوان در راستا ساخت و تجهیز گلخانه همواره به جهت داشتن متاع درجه یک و محصولات حساس میزان مرغوب بودن عالی خدمتگزار شما هستیم. استفاده از تدابیری به جهت تولید انرژی در محل خود ساختمان بهعلاوه این ساختمان از طرف مؤسسه CASBEE (سیستم مدیریت ساختمانهای پاییزی و سبز در ژاپن) درجه S و امتیاز ۶/۷ را کسب کردهاست. گلولام گنبد بامبو برج دانشکده زوریخ با استفاده از سیستم Hetzer در سال ۱۹۱۱ ساخته شدهاست. هدف از پایداری، یا این که طراحی اکولوژیکی همین می باشد که اطمینان حاصل نماییم منابعی که امروز در دسترسمان قرار دارااست به گونهای استعمال شود که به جهت تندرست کلی انسانها ضرر و زیان نداشته یا این که سبب ساز از دسترس بیرون شدن منابع به جهت بقیه کاربردها در دراز مدت نشود. آسان سازی دسترسی به مکانها: طراحی عالی شهری اطمینان حاصل می‌نماید که مکانها به ویژه اهمیت بیش از یک مدل سیستم حمل و نقل به یکدیگر متصل شده باشند. یکی از بهترین اشکال آبیاری قطره ای دسته ثقلی یا این که گرانشی آن هست که به وسیله سازمان خواربار ملل متحد یا این که همان فائو به تیتر یک طرز مناسب و معمولی آب پاشی پیشنهاد شدهاست. آب آب پاشی با کمی نمک محلول در خود می باشد که ممکن هست موجب مسدود شدن مجرای قطرهچکانها شود. هر یک از آنها، اهمیت توجه به دسته حیطه و همین طور نوع محصول، در محیطهای متنوع به کار میروند. به هر یک از دهانهها لوله باریکی وصل شده و آب را تا مسافت چند متری منتقل مینماید. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت فروش بست و اتصالات گلخانه.

دیدگاهتان را بنویسید