آموزش دهید دقیقا چگونه نشا را در 2 روز بهبود دادم

میلیارد ها عدد نشا انواع سبزی، صیفی و گیاهان زراعی در میهن تولیدمی کنند، دستکم ۳۰۰واحد نشا در مملکت فعال است.

توسط MORVARIDEASIA در 17 آبان 1401
میلیارد ها عدد نشا انواع سبزی، صیفی و گیاهان زراعی در میهن تولیدمی کنند، دستکم ۳۰۰واحد نشا در مملکت فعال است. اشکال گیاهان مختلف، تفاوت زیادی در وفق پذیری با نشاکاری دارند. به تیتر مثال سینی های نشایی که عمق بیشتری دارا هستند برای کاشت گیاهان از خانواده کدوئیان که ریشه های عمیق دارند مناسب می باشد و سینی های نشا کلیدی ابعاد بزرگتر مطلوب برای نشای گیاهانی مثل خیار و رانرهای توت فرنگی می باشد. سینی نشاء یک سینی بزرگ از محصول پلاستیک یا مواد پلی اتیلنی میباشد که جام هایی نیز میزان را داراست و هر چه به طرف تحت می رود همین جام ها باریک خیس می گردند.سینی نشاء را مطلوب ترین آیتم به جهت رشد نشاء می توان در لحاظ گرفت. نشا ها نسبت به بذر، آب کمتری نیاز داراست و در برعلیه نبود آب نیز کلیک کنید مقاومت بیشتری دارند. کاشت بذر ها هم هم به رخ دستی و هم بوسیله اتومبیل های مکنده رخ می گیرد. باغ بازار به عنوان مبدع کشاورزی مشارکتی در ایران، باغ بازار های مشارکتی را به جهت حمایت از کشاورزی مسئولانه ایرانی و هم قابلیت مشارکت مردمان حساس کشاورزان و باغ داران طراحی کرده اند. 4- آن گاه از نشاء كاری بايد 4-3 روز هر روز صبح زمين را آبياري كرد و فواصل آبياري را به تدريج زياد كرد. مالامال نمودن یا کاشت سینی نشا به دو صورت دستی و اتوماتیک که حساس دستگاه انجام می شود تقسیم می شود به اینصورت که در هر حفره یا سلول یک بذر و در صورتیکه بذرها و دانه ها کوچک باشند در هر حفره سینی دو بذر قرار می‌گیرد تا در صورتی که هریکی از بذر ها به هر شکل قابلیت و امکان رویش را نداشت بذر دیگر رویش نماید. علت همین دیر سبز شدن در بذرها همین هست که آن ها در در آغاز کل انرژی و مواد مغذی موجود در خاک را برای ریشه زنی مصرف می کنند. از آن جا که تمامی ی دست اندرکاران پرورش مطلوب در گلخانهها از قبل پیش بینی وکنترل میشود، محصولات گلخانهای از کیفیت فراوان بالایی نسبت به محصولات کشاورزی سنتی و دیرین برخوردار هست و به همین دلیل، مقدار سوددهی محصولات را چند برابر محصولاتی که سنتی یا این که به روش های دیگر کشت دیدن برگه اصلی شده اند میباشد. به همین عامل که همهی دست اندرکاران رشد مناسب در گلخانهها از قبل پیشبینی و در اختیار گرفتن میشود، محصولات گلخانهای از کیفیت مضاعف بالایی نسبت به محصولات کشاورزی سنتی و قدیمی برخوردار هست و به این دلیل، میزان سوددهی محصولات چندین برابر محصولاتی که سنتی یا این که به طرز های دیگر کشت شدهاند میباشد.
آخرین مطالب