افراطی سینی نشا

چنانچه می‌خواهید بوتههای همین گل به صورت منظم و در مسافت دلخواه از یکدیگر قرار داشته باشند، باید ابتدا بذرها ر

توسط MORVARIDEASIA در 17 آبان 1401
چنانچه می‌خواهید بوتههای همین گل به صورت منظم و در مسافت دلخواه از یکدیگر قرار داشته باشند، باید ابتدا بذرها را در جایی غیر از زمین اهمیت بکارید. در نوبت اول صبح ها به صورت روزانه اصلی آبپاش زمین را طوری آب پاشی نمائید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این صورت بذر جوانه نخواهد زد . همین جنس به جهت مساحت 5 متر مربع تولید شدهاست , تمام بذر را بر روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه باریک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمایید . بسته به بذر کاشته شد فی مابین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , سینی نشا 9 لیتری و دراین مجال به جهت توقف از خطا به دست آوردن نشا سبز شده اهمیت علوفه ی هرز از علف کشی پرهیز کنید . در خانه بعداز از بین بردن سرمای بهاره , پاره ای ماسه یا خاک نباتی به خاک طولانی خیس نمایید و زمین را به خوبی بیل زده و اساسی پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , سینی نشا برنج در رشت کل محل کاشت را کلیدی سم دیازینون و قارچکش به جهت توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . سپس از چهار کاغذ شدن از باطن سلول بیرون شده و به درون دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا زمانه انتقال به زمین دارای اصلی عوض می کنند . یک عدد از گونه های پر کاربرد سینی نشا سینی نشا یونولیتی می باشد که در ایجاد آن از یونولیک یا این که همان پلاستوفوم فشرده استعمال می گردد. به‌این دلیل به جهت کمتر دما و خودداری از مورد ها احتمالی که در فوق ذکر شد از سیستم آبگرد استفاده میشود. در حالی که در سیستم هایی که از آب به کار گیری نمیکنند ( خشک ) به علا وجود اصطکاک آنگاه از مدت زمانه طولانی از کارکرد دستگاه ، تیغه ها گرم شده و تا آنجا که در حین برش ، باعث به ذوب پلاستیک میشود. دستگاه آسیاب پلاستیک در سال های اخیر به علت وجود ضایعات بدور ریز اشکال پلاستیک ، توانسته گزینه توجه بسیاری از ساخت کنندگان قرار گیرد . نشاکاری از همین طریق مزایای بسیاری دارد به همین علت به کار گیری از همین سینی نشا پیشنهاد می شود. برخی از سینی های کشت با حفره های ریز و در بعضا مورد ها سینی های اهمیت حفره های بزرگتر تولید می شوند. دستگاه آسیاب پلاستیک، به جهت برش دادن و خرد نمودن اشکال متفاوت پلاستیک مهم ضخامت های متفاوت میباشد. رشد دهندگان بایستی روش ها و برنامه های پرورش خویش را به جهت نوع های گوناگون فرآورده و میزان سلول تنظیم کنند. پیاز در هر خاکی به خوبی رویش میکند، ولی خاک ماسهدار برای کشت آن مناسبتر است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن