سولفات پتاسیم چیست؟

325-330. In Banana Improvement, production and utilization. Association for the improvement in production, and

توسط MORVARIDEASIA در 1 فروردین 1401
325-330. In Banana Improvement, production and utilization. Association for the improvement in production, and utilization of Banana (AIPUB), National Research Center on Banana (NCRB). 2nd edition, publishers: Zinc Association (IZA) and International Fertilizer Industry. Alloway, B. J. 2008. Zinc in soils and crop nutrition. Alloway, B. J. 2004. Fundamental Aspects. Apel, K. and Hirt, H. 2004. Reactive oxygen species, oxidative stress and signal transduction. Sing, H. P. and Chada, K. L. (Eds). Anttonen, M. J. and Karjalainen, R. O. 2005. Environmental and genetic variation of phenolic compounds in red raspberry. Abuhassan, M. D. and Chattopdhyay, P. K. 2000. Influence of Potassium fertilization on vegetative growth, yield and quality characters of Cavendish (AAA) banana. انتشارات کالج شیراز. 553 صفحه. عابدی قشلاقی، ا. 1379. تأثیر محلول­پاشی سولفات آهن و اسید سیتریک برخواص کمی و کیفی گوجه­فرنگی رقم اوربانا (.Lycopersicon esculentum Mill)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. و جمالی، ف. 1392. اثرات کاربرد روی بر رشد، جذب موادسازنده غذایی و سیستم دفاع آنتی­اکسیدانتی رنگی (.Lycopersicum esculentum L) تحت تنش شوری. مصرف خوراکی آن در مقادیر بالا موجب خلل و تحریک در سیستم گوارشی می شود. و چه عملکرد دارااست می اقتدار از آن به بهترین صورت ستفاده کرد. در گونه بندی دیگر می توان کودها را به نوع های کودهای مایع و جامد ، کودهای تمام یا ناقص (تک مغذی) تقسیم بندی کرد. سولو پتاس یا این که سولفات پتاسیم اصلی فرمول شیمیایی KSO4 که مهم اسم تجاری سولوپتاس نیز شناخته شده می باشد یک عدد از پرکاربرد ترین و بی خسارت ترین کودهای معدنی و غیر آلی می باشد که به جهت رویش و نموی خوب تر هر گیاه و درختی حتمی و حتمی است. حساس ترین ماده کودهای کامل 3 ماده مغذی نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد که به نام (NKP) شناخته می شوند. بیشترین مصرف سولفات پتاسیم یا سولفات پتاس در صنعت کشاورزی و به عنوان کود کشاورزی به جهت تامین پتاسیم و سولفور خاک می باشد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت سولفات پتاسیم روسیه.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن